Scroll Top

Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 22-01-2024

Welkom bij Saersgitaren.nl, De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Het gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende disclaimer, en door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van Saersgitaren.nl, stemt u in met de hierin uiteengezette voorwaarden.

Nauwkeurigheid van Informatie

1.1. Hoewel we streven naar het handhaven van nauwkeurige en actuele informatie op Saersgitaren.nl, geven wij geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die op de website staan, voor welk doel dan ook.

1.2. Het gebruik van dergelijke informatie is dan ook geheel voor uw eigen risico. Wij raden aan informatie verkregen van deze website te verifiëren voordat u beslissingen neemt op basis daarvan.

Externe Links

2.1. Saersgitaren.nl kan links bevatten naar externe websites die niet door ons worden geleverd of onderhouden. Wij garanderen niet de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van enige informatie op deze externe websites.

2.2. De opname van dergelijke links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de meningen die binnenin worden geuit.

Productinformatie

3.1. Productinformatie verstrekt op Saersgitaren.nl is uitsluitend bedoeld voor algemene referentiedoeleinden.

Beperking van Aansprakelijkheid

4.1. In geen geval zal Saers Guitars aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirect verlies of schade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst als gevolg van, of in verband met, het gebruik van Saersgitaren.nl.

Aanpassingen aan de Website

5.1. Saers Guitars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan Saersgitaren.nl, inclusief modificaties, toevoegingen of verwijderingen van inhoud, structuur en aangeboden diensten op de website, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk Recht

6.1. Deze disclaimer valt onder het recht van Nederland en zal worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland. Geschillen met betrekking tot deze disclaimer zullen onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

Contactinformatie

7.1. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via info@saersgitaren.nl.

Door gebruik te maken van Saersgitaren.nl erkent u dat u deze disclaimer heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Saers Guitars behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen, en de herziene versie wordt van kracht op het moment dat deze op de website wordt geplaatst. Controleer deze pagina regelmatig voor updates.