Scroll Top

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 22-01-2024

Welkom op Saers-Guitars.com! Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van onze website en de aankoop van producten via onze webshop. Door onze website te openen en te gebruiken, stemt u in met het naleven van en gebonden zijn aan deze voorwaarden. Lees ze alstublieft zorgvuldig door.

Inleiding

1.1. Deze website wordt beheerd door Saers-Guitars.com, hierna aangeduid als “wij,” “ons,” of “onze.”

1.2. Door gebruik te maken van onze website stemt u volledig in met deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website.

Productinformatie

2.1. We streven ernaar nauwkeurige productinformatie te verstrekken, inclusief beschrijvingen, specificaties en afbeeldingen. We garanderen echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud op onze website accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn.

2.2. De afbeeldingen van producten op onze website dienen ter illustratie. Werkelijke producten kunnen variëren.

Bestelproces

3.1. Door een bestelling op onze website te plaatsen, doet u een aanbod om de geselecteerde producten te kopen volgens deze Algemene Voorwaarden.

3.2. We behouden ons het recht voor om elke bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren, inclusief maar niet beperkt tot productbeschikbaarheid, fouten in de beschrijving of prijs van het product, of betalingsproblemen.

Prijzen en Betaling

4.1. Prijzen worden vermeld in euro en zijn inclusief toepasselijke belastingen.

4.2. We behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

4.3. Betaling kan worden gedaan via verschillende betaalmethoden. Uw betalingsinformatie wordt veilig verwerkt en behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Verzending en Levering

5.1. We zullen alle inspanningen leveren om producten binnen de geschatte levertijd te bezorgen. Vertragingen kunnen echter voorkomen, en we zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade of schade als gevolg van vertragingen.

5.2. Verzendkosten worden berekend en weergegeven bij het afrekenen.

Retourneren en Terugbetalingen

6.1. Om een retour te initiëren, neemt u binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling contact op met onze klantenservice.

Intellectueel Eigendom

7.1. Alle inhoud op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen en software, is eigendom van Saers-Guitars en wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht.

7.2. U mag geen enkele inhoud reproduceren, verspreiden, weergeven of afgeleide werken maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheidsbeperking

8.1. Voor zover toegestaan door de wet zijn wij niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of bestraffende schade.

8.2. Onze totale aansprakelijkheid voor een vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van onze website, zal niet meer bedragen dan het totale bedrag dat door u is betaald voor de aankoop van producten.

Toepasselijk recht

9.1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland.

Contactgegevens

10.1. Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@saers-guitars.com.

Door onze website te gebruiken en een aankoop te doen, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, en de herziene versie wordt van kracht op het moment van plaatsing. Controleer deze pagina regelmatig voor updates